Shutterstock
Środowisko

Sinice: jak nam dały tlen

Życiodajny gaz pojawił się w ziemskiej atmosferze w wyniku spowolnienia obrotów Ziemi.

Przez pierwsze 2 mld lat w ziemskiej atmosferze w ogóle nie było tlenu. Wprawdzie sinice, czyli pierwsze organizmy wytwarzające ten związek, pojawiły się mniej więcej po miliardzie lat, ale każda wytwarzana przez nie nadwyżka tlenu znikała za sprawą procesów wietrzenia chemicznego. Tlen bowiem łatwo wiąże się z innymi pierwiastkami i związkami.

Tlen w atmosferze pojawił się w niewielkich ilościach dopiero 2,4 do 2,2 mld lat temu. Z jakiegoś powodu wietrzenie chemiczne nie mogło skonsumować całej nadwyżki gazu.

Wiedza i Życie 9/2021 (1041) z dnia 25.08.2021; Sygnały; s. 8
Reklama