Lis odpoczywający w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Lis odpoczywający w czarnobylskiej strefie wykluczenia. Chernobyl: A stalkers’ guide, darmon richter. Fuel publishing, 2020
Środowisko

Dziedzictwo Czarnobyla

Pojawia się coraz więcej dowodów, że na bardziej skażonych obszarach występuje mniej zwierząt

Ponad 30 lat po awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu w promieniu 30 km wokół tego miejsca nie jest prowadzona prawie żadna ludzka działalność, co stwarza dogodne warunki dla dzikiej przyrody. Jednakże naukowcy nie są zgodni, co do wpływu utrzymującego się promieniowania jonizującego na populacje zwierzęce w tej tzw. strefie wykluczenia. Nowa analiza oparta na oszacowaniu rzeczywistych dawek, jakie otrzymują zwierzęta w różnych miejscach tej strefy, potwierdza hipotezę, że na obszarach o największym poziomie promieniowania żyje najmniej ssaków.

Świat Nauki 1.2021 (300353) z dnia 01.01.2021; Skaner; s. 12
Reklama