materiały prasowe
Środowisko

Nawalne deszcze a susza

Zasoby wód powierzchniowych w Polsce wynoszą około 1,6 tys. m3/rok/osobę, podczas gdy średnia dla Europy jest niemal trzykrotnie większa (4,56 tys. m3/rok/osobę). Tym samym są jednymi z najniższych w Europie

O suszy w naszym kraju mówi się od lat, a zagrożenie pomimo ulewnych opadów tego lata nie minęło. Susza to zjawisko wieloetapowe. Brak opadów atmosferycznych lub ich znaczące ograniczenie w dłuższym horyzoncie czasowym powoduje nie tylko przesuszenie powierzchniowej warstwy gleby, co nazywamy suszą glebową, ale również wpływa na obniżenie stanów wody w rzekach poniżej średniego przepływu z wielolecia. Jest to tzw. susza hydrologiczna. Dodatkowo, jeśli zjawisko się utrzymuje i dochodzi do znacznego obniżenia poziomu wód podziemnych, mamy do czynienia z suszą hydrogeologiczną.

Świat Nauki 9.2020 (300349) z dnia 01.09.2020; Warto wiedzieć; s. 78
Reklama