Jeden z ptaków obserwowanych podczas badań terenowych w Peru. Jeden z ptaków obserwowanych podczas badań terenowych w Peru. Ian Ausprey i Florida Museum of Natural History
Środowisko

Ptaki: jak srodowisko wpływa na ich wzrok

Rozmiary gałki ocznej mogą zdradzać, jak bardzo ptak jest zagrożony zmianami w środowisku naturalnym

Dla większości ptaków oczy są kluczowym zmysłem niezbędnym podczas latania. Umożliwiają wykonywanie akrobatycznych manewrów pomiędzy gałęziami oraz szybkie dostrzeżenie drapieżnika lub ofiary. Mimo to ornitolodzy badający, w jaki sposób ptaki adaptują się do gwałtownych zmian zachodzących w środowisku, poświęcali niewiele uwagi oczom, koncentrując się na takich cechach, jak długość skrzydeł czy kształt dzioba. Lukę tę wypełniają najnowsze pomiary rozmiarów oczu różnych ptaków.

Świat Nauki 10.2021 (300362) z dnia 01.10.2021; Skaner; s. 10
Oryginalny tytuł tekstu: "Na ptasie oko"
Reklama