Shutterstock
Środowisko

Na zachodzie USA susza panuje przez większość roku

Zmiana klimatu zwiększa częstość ekstremalnych susz, szczególnie na zachodzie USA.

Od ponad 20 lat ośrodek National Drought Mitigation Center (NDMC) monitoruje rozmaite wskaźniki i przejawy suszy na terenie całego kraju, korzystając m.in. z satelitarnych pomiarów parowania i obserwacji stanu roślinności, a także z pomiarów poziomu wilgotności gleby i opadów atmosferycznych oraz danych o przepływach wody w rzekach i strumieniach. Chociaż w przeszłości w cotygodniowych komunikatach nieraz podawano informację o skrajnej suszy, to ostatnio takich doniesień szybko przybywa. „Nie ma wątpliwości: zmieniający się klimat zwiększa częstość kataklizmów naturalnych, w tym suszy – mówi Brian Fuchs, klimatolog nadzorujący przygotowywanie przez NDMC cotygodniowych raportów.

Świat Nauki 12.2021 (300364) z dnia 01.12.2021; Faktograf; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Stany suszy"
Reklama