Metoda pozyskiwania DNA z powietrza może być szczególnie użyteczna do dokumentowania obecności takich zwierząt, jak ćmy. Metoda pozyskiwania DNA z powietrza może być szczególnie użyteczna do dokumentowania obecności takich zwierząt, jak ćmy. Getty Images
Środowisko

Biolodzy łapią geny do siatki na motyle

Unoszące się w atmosferze DNA pozwoli trafniej oszacować ziemską bioróżnorodność.

Dwadzieścia lat temu biolodzy z całego świata rozpoczęli ambitne projekty mające na celu zgromadzenie wszelkich danych na temat ziemskiej bioróżnorodności. W końcu – jak przekonywali – nie możemy racjonalnie działać na rzecz ochrony czegoś, czego dobrze nie znamy lub w ogóle nie wiemy, czy istnieje. Nawet najbardziej optymistyczne szacunki mówią, że zidentyfikowaliśmy być może jedną czwartą wszystkich gatunków, co musi budzić poważne obawy w obliczu coraz szybszego tempa wymierania biosfery.

Świat Nauki 4.2022 (300368) z dnia 01.04.2022; Skaner; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "Informacja wisi w powietrzu"