Shutterstock
Środowisko

Człowiek mocno miesza w oceanach

Wielkość biomasy, czyli wszystkich żyjących w oceanach stworzeń – gdy rozłożyć ją na oddzielne pod względem wielkości klasy – z grubsza odpowiada regularnym rozkładom matematycznym. Ta prawidłowość ulega teraz zachwianiu pod wpływem działalności człowieka.

Na potrzeby pracy, która ukazała się w „Science Advances”, badacze przeanalizowali obrazy satelitarne, próbki wody morskiej, dane dotyczące wielkości połowów komercyjnych i symulacje komputerowe, by oszacować masę wszystkich organizmów zamieszkujących otwarte oceany. W następnym kroku dokonali wizualizacji rozkładu biomasy, rozdzielając gatunki na 23 klasy wyróżnione na podstawie ich masy. Aby poradzić sobie z ogromnym rozrzutem mas, zastosowali skalę logarytmiczną, w której średnia masa organizmów jednej klasy różni się od następnej o czynnik 10.

Świat Nauki 4.2022 (300368) z dnia 01.04.2022; Skaner; s. 13
Oryginalny tytuł tekstu: "Ciężar życia"
Reklama