Aedes aegypti może przenosić wirusy dengi i Zika. Aedes aegypti może przenosić wirusy dengi i Zika. Getty Images
Środowisko

Komarom zapach poprawia wzrok

Głodny komar może wyczuć wydychany dwutlenek węgla z odległości około 30 m. Z nowych badań wynika, że gaz ten aktywuje układ wzrokowy owada, tak by identyfikował on odcień właściwy ludzkiej skórze.

„Zapach stanowi ogólną wskazówkę, że tam coś jest, natomiast obraz wskazuje konkretnie, gdzie to się znajduje” – mówi neurobiolog z University of Washington Jeff Riffell, kierujący badaniami opisanymi w „Nature Communications”. Po prześledzeniu 1,3 mln trajektorii lotu komarów jego zespół odkrył, że owady przyciąga światło czerwone i pomarańczowe (odbijane przez ludzką skórę niezależnie od rasy), a unikają one większości zieleni i błękitów – ale tylko w obecności CO2.

Świat Nauki 7.2022 (300371) z dnia 01.07.2022; Skaner; s. 15
Oryginalny tytuł tekstu: "Polowanie na kolor"
Reklama