Zagadkowe podłużne otwory na dnie Atlantyku w pobliżu Azorów. Sfotografował je pojazd głębinowy wysłany przez naukowców. Zagadkowe podłużne otwory na dnie Atlantyku w pobliżu Azorów. Sfotografował je pojazd głębinowy wysłany przez naukowców. NOAA Ocean Exploration
Środowisko

Podziurkowane dno Atlantyku

Zagadkowe otwory w głębinach – czyje to dzieło?

Otchłanie oceaniczne dostarczają naukowcom kolejnych zagadek. Tego lata oceanografowie z amerykańskiej Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery (NOAA) zorganizowali ekspedycję do Grzbietu Śródatlantyckiego – ryftu o długości kilkunastu tysięcy kilometrów, ciągnącego się z północy na południe po dnie Atlantyku. Tym razem za cel naukowcy obrali podwodny wulkan na północ od Azorów. Pod koniec lipca podczas jednej z eskapad posłany przez nich pod wodę bezzałogowy pojazd wypatrzył na głębokości ok.

Wiedza i Życie 9/2022 (1053) z dnia 01.09.2022; Sygnały; s. 5
Reklama