Estemmenozuch uralski żył pod koniec paleozoiku w sąsiedztwie gór Ural. Należał do terapsydów, które były przodkami ssaków. Estemmenozuch uralski żył pod koniec paleozoiku w sąsiedztwie gór Ural. Należał do terapsydów, które były przodkami ssaków. Indigo
Środowisko

Gadzia gorączka

Wzrost temperatur na Ziemi okazał się szczególnie korzystny dla jednej grupy zwierząt.

252 mln lat temu, pod koniec permu (ostatni okres paleozoiku) z Ziemi zniknęło blisko 90% organizmów, w tym ok. 2/3 gatunków lądowych kręgowców. Wymieranie to było jednym z najbardziej doniosłych zdarzeń w dotychczas poznanej historii życia na naszej planecie.

Jak wynika z artykułu opublikowanego w „Science Advances”, zanim do tego doszło, temperatury na globie przez bardzo długi czas stopniowo rosły. Te nadwyżki ciepła sprzyjały przodkom gadów (zauropsydom), natomiast znacznie gorzej znosili je przodkowie ssaków (terapsydy). Naukowcy z Harvard University zrekonstruowali dzieje tej pierwszej grupy zwierząt na przestrzeni 57 mln lat, obejmujących okres przed zagładą permską, podczas niej i potem. W tym celu zbadali ponad 1000 okazów skamieniałości przechowywanych w 50 placówkach naukowych w 20 krajach.

Wiedza i Życie 10/2022 (1054) z dnia 01.10.2022; Sygnały; s. 6
Reklama