Grafika Daisy Chung
Środowisko

Ciężkie jest życie pasożyta

Musi manipulować zachowaniami co najmniej jednego z trzech różnych żywicieli, przenosząc się z wody do atmosfery – i z powrotem

Dzięki pasożytom wytarte powiedzenie „jedz, albo będziesz zjedzony” nabiera nowego znaczenia. Aby zakończyć swój cykl życiowy, muszą zostać pożarte przez przyszłego żywiciela – często niejednego – co sprawia, że ich szanse na przeżycie nie są za duże. Dlatego aby je zwiększyć, niektóre pasożyty manipulują zachowaniami swojej (aktualnej) ofiary, by podnieść prawdopodobieństwo, że ich poprzedni konsument sam zostanie skonsumowany.

Pasożytniczy niewielki tasiemiec Schistocephalus solidus potrzebuje najpierw znacznie większego od siebie, wodnego żywiciela – ciernika, w którego ciele się rozwija, a potem musi przenieść się do ptaka, w którym się rozmnaża. Problem w tym, że jego larwy są tak małe (mierzą poniżej milimetra długości), że nie stanowią pokarmu dla ryb.

Świat Nauki 11.2022 (300375) z dnia 01.11.2022; Fakograf; s. 78
Reklama