Shutterstock
Środowisko

Za emisje jednych krajów płacą inne

Pięciu największych emitentów gazów cieplarnianych – USA, Chiny, Rosja, Brazylia i Indie – jest odpowiedzialnych za łącznie 6 bln dolarów strat w skali globu, które naukowcy wyliczyli dla okresu 1990–2014. Przy czym szkody te nie rozłożyły się równo – podkreślają autorzy szacunków Christopher W. Callahan i Justin S. Mankin, klimatolodzy z Dartmouth College.

Korzystając z modeli klimatycznych, określili oni, jaką część ocieplenia klimatu można przypisać emisjom poszczególnych państw, a potem obliczyli koszty tych emisji ponoszone przez inne państwa.

Straty spowodowana przez głównych emitenów.Amanda Montañez/ArchiwumStraty spowodowana przez głównych emitenów.

W tym celu sięgnęli po dane klimatologiczne pokazujące, o ile wzrosła średnia roczna temperatura powietrza w danym kraju w porównaniu ze wzrostem średniej temperatury globalnej (jedne fragmenty globu ogrzewają się szybciej niż inne), a następnie oszacowali, jak z tego powodu zmienił się poziom dochodu narodowego.

Świat Nauki 12.2022 (300376) z dnia 01.12.2022; Faktograf; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Koszt zmian klimatycznych"
Reklama