Grafika Amanda Montañez
Środowisko

Korytarze dla zwierząt

Powstała mapa świata z głównymi szlakami migracyjnymi ssaków

Aby zyskać dostęp do nowych partnerów do rozrodu oraz zasobów żywności, dzikie zwierzęta często przemieszczają się pomiędzy terenami chronionymi. Biolodzy konserwacyjni od dawna uważają, że najlepsze rozwiązanie polega na tworzeniu „korytarzy”, którymi zwierzęta mogłyby wędrować łatwiej i bezpieczniej. Do niedawna nie znano jednak zbyt dokładnie lokalizacji tych korytarzy oraz tego, czy warunki w nich sprzyjają, czy też raczej przeszkadzają zwierzętom.

Najnowsze badania opublikowane w „Science” sugerują, że 65% najbardziej uczęszczanych przejść zwierzęcych jest nadal niechronionych.

Świat Nauki 1.2023 (300377) z dnia 01.01.2023; Skaner; s. 13
Reklama