Skamieniałe wnętrzności. Skamieniałe wnętrzności. Harvard University
Środowisko

Rozkładające się ryby odsłaniają tajemnice powstawania skamieniałości

Gdyby wszystkie żyjące dziś organizmy nagle zakończyły życie, tylko około 1% z nich miałby szanse pozostać w stanie kopalnym i nie dotyczy to miękkich tkanek, które zachowują się znacznie rzadziej. Tymczasem to one dostarczają kluczowych informacji na temat biologii i ewolucji. Dlaczego udaje się czasem znaleźć skamieniałe jelita, ale nigdy nie odkryto kopalnych nerek?

Skamieniałości tworzą się wtedy, kiedy minerały zastępują pogrzebane w osadzie części ciała padłych organizmów. Paleontologowie szczególnie cenią sobie skamieniałości zbudowane z fosforanu wapnia, gdyż wówczas miękkie części bywają zachowane z najdrobniejszymi szczegółami – czasem można nawet dostrzec pojedyncze jądra komórkowe. Minerał ten, zwany fosforytem, powstaje w szczególnych warunkach kwasowości, więc przez długi czas uważano, że o tym, który narząd ulegnie fosylizacji, decyduje pH rozkładającego się narządu.

Świat Nauki 3.2023 (300379) z dnia 01.03.2023; Skaner; s. 18
Oryginalny tytuł tekstu: "Cuchnące badania"
Reklama