Zuma/Forum
Środowisko

Żywioł paradoksów

Istnienie sawanny w ekoregionie Cerrado (Brazylia) jest zagrożone, bo zakłada się tu monokulturowe uprawy soi.Shutterstock Istnienie sawanny w ekoregionie Cerrado (Brazylia) jest zagrożone, bo zakłada się tu monokulturowe uprawy soi.
Ogień jest z jednej strony niszczycielski, z drugiej życiodajny. Od zarania dziejów pożary istotnie kształtowały środowisko lądowe na Ziemi.

Opanowanie ognia dało rodzajowi Homo zdecydowaną przewagę ewolucyjną. Grupy neandertalskie wykorzystywały go w pełni świadomie już 125 tys. lat temu do tworzenia bardziej otwartego otoczenia – poprzez intencjonalne wypalanie lasów w celu pozyskania terenu pod uprawy i osadnictwo. Także i dziś metoda ta jest stosowana np. w pokrytym sawanną ekoregionie Cerrado, leżącym w Ameryce Południowej na terenie Brazylii. Zagrożeniem dla tego niezwykle bogatego ekosystemu (10 tys. gatunków roślin, 935 gatunków ptaków, 300 ssaków, 780 ryb, 180 gadów, 113 płazów i ponad 14 tys.

Wiedza i Życie 4/2023 (1060) z dnia 01.04.2023; Ekologia; s. 22
Reklama