Grafika Amanda Montañez
Środowisko

Sprawiedliwy podział emisji

Niektóre kraje mają zbyt duży udział w globalnym budżecie CO2

Aby prawdopodobieństwo zatrzymania wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej progu 1,5°C, licząc od początku epoki przemysłowej, wyniosło 50%, świat powinien ograniczyć do około 500 mld ton łączne emisje dwutlenku węgla w latach 2020–2030. Obecnie emisje te wynoszą niemal 40 mld ton rocznie i wciąż rosną, co oznacza, że możemy łatwo przekroczyć ten budżet, a po roku 2030 kontynuować wzrost emisji. Jednak udział poszczególnych krajów w tym procesie nie jest równy.

Świat Nauki 8.2023 (300384) z dnia 01.08.2023; Fakograf; s. 80
Reklama