Shutterstock
Środowisko

Ziemia u kresu wytrzymałości: przekroczyliśmy 2/3 granic bezpieczeństwa

Planeta zapewniała stabilne warunki rozwoju ludzkości przez ostatnie 12 tys. lat. Ten okres – ostrzegają naukowcy – właśnie się kończy. Na nasze własne życzenie.

Od ponad dekady grupa naukowców skrupulatnie dokumentuje zmiany zachodzące w elementach systemu ziemskiego, od których stabilności zależą – ich zdaniem – przyszłe losy ludzkiej cywilizacji. Jest ich dziewięć: bioróżnorodność, zmiany klimatu, zasoby wody pitnej, wylesienia i inne zmiany w zagospodarowaniu ziemi, nowe zagrożenia takie jak plastik i odpady nuklearne, obieg kluczowych pierwiastków takich jak azot i azot, zakwaszenie oceanów, dziura ozonowa oraz aerozole atmosferyczne.

Reklama