Tylakoidy u roślin znajdują się we wnętrzu chloroplastu. Tylakoidy u roślin znajdują się we wnętrzu chloroplastu. Shutterstock
Środowisko

Dawały tlen. Czy aż tyle, żeby spowodować katastrofę?

Właśnie odkryto najstarsze bezpośrednie dowody istnienia fotosyntezy na Ziemi. Są nimi utrwalone w skamieniałościach liczących 1,75 mld lat tylakoidy.

Tylakoidy to mikroskopijne (mierzące od kilkudziesięciu do kilkuset nm), pęcherzykowate struktury, które umożliwiają organizmom autotroficznym przekształcanie wody i dwutlenku węgla w glukozę oraz tlen. W ich błonie znajdują się kluczowe kompleksy fotosyntetyczne: m.in. fotoukłady, struktury cytochromowe i enzymy syntetyzujące ATP. To m.in. dzięki nim współczesne rośliny, a także samożywne protisty i prokarionty mogą przeprowadzać reakcje katalizowane przez światło słoneczne.

Reklama