Skakuny mają najlepiej rozwinięty wzrok. Rozróżniają kształty i barwy. Skakuny mają najlepiej rozwinięty wzrok. Rozróżniają kształty i barwy. Shutterstock
Środowisko

Pajęcze rozmowy

Sieci samic czarnej wdowy i wielu innych gatunków zawierają feromony, więc dla samców są rodzajem naprowadzających autostrad.BE&W Sieci samic czarnej wdowy i wielu innych gatunków zawierają feromony, więc dla samców są rodzajem naprowadzających autostrad.
Samce i samice pająków „rozmawiają” głównie o kopulacji, porozumiewają się też z dziećmi i z innymi członkami wspólnoty, a czasami zastraszają, ostrzegają i oszukują.

Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie informacji to fundamentalny atrybut ziemskiego życia. Rośliny, zwierzęta, grzyby, a nawet jednokomórkowce reagują na sygnały ze środowiska oraz od osobników własnego i obcych gatunków. Odczytywanie tych sygnałów wymaga znajomości języka komunikacji, kompatybilnych receptorów oraz sprawnego systemu operacyjnego, najczęściej mózgu. W dość powszechnej opinii pająki uchodzą za istoty mało „gadatliwe”, ponure i gburowate, kierujące się jedynie najprostszymi instynktami.

Wiedza i Życie 2/2024 (1070) z dnia 01.02.2024; Arachnologia; s. 50
Reklama