Shutterstock
Środowisko

Wiele drzew europejskich nie odnajdzie się w cieple

W pierwszym scenariuszu temperatura do końca XXI w. podniosłaby się o 1,5–2 st. C, w drugim – o 2–3 st. C, w trzecim – o 3–5 st. C. Symulacje wykazały, że nawet w najłagodniejszym bioróżnorodność europejskich lasów zmniejszyłaby się o jedną trzecią.

Zmianę klimatu już widać w europejskich lasach. W wielu przypadkach trwają masowe wymieranie i generalna przebudowa ekosystemów leśnych. Prawdziwa rzeź gatunków może dopiero nadciągnąć, jeśli Europa będzie się nadal ocieplała w tempie, który znamy z ostatniego ćwierćwiecza. Naukowcy z Universität Wien i Technische Universität München zebrali dane na temat kondycji 69 rdzennych gatunków drzew europejskich. Informacje pochodziły z blisko 240 tys. poletek doświadczalnych na całym kontynencie.

Reklama