Grunty z panelami słonecznymi mogą stać się domem dla owadów zapylających. Grunty z panelami słonecznymi mogą stać się domem dla owadów zapylających. Frederick Bass / Getty Images
Środowisko

Zapylacze chwalą sobie fotowoltaikę

Rozpowszechniające się w coraz szybszym tempie instalacje fotowoltaiczne mogą pomóc przyrodzie, nie tylko dostarczając czystą energię.

Rozpowszechniające się w coraz szybszym tempie instalacje fotowoltaiczne mogą pomóc przyrodzie, nie tylko dostarczając czystą energię. Chcąc zapobiec kurczeniu się populacji najważniejszych owadów zapylających, niektórzy właściciele dużych zestawów paneli słonecznych zasiewają grunty, na których są one zainstalowane, dzikimi roślinami kwiatowymi. Opublikowane w „Environmental Research Letters” badania podsumowujące pięcioletni projekt potwierdzają wzrost różnorodności gatunkowej i liczebności owadów – z korzyścią dla okolicznych gospodarstw rolnych.

Świat Nauki 6.2024 (300394) z dnia 01.06.2024; Skaner; s. 16
Oryginalny tytuł tekstu: "Panele i kwiaty"
Reklama