Struktura

Cenna wiedza

12 października firma StatSoft Polska już po raz 20. zorganizowała w Warszawie konferencję „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”. Wydarzenie to od lat gromadzi po kilkaset osób z całego kraju zainteresowanych praktycznymi przykładami wykorzystania metod analizy danych oraz rozwiązaniami analitycznymi oferowanymi w oprogramowaniu Statistica.

W konferencji biorą udział nie tylko przedstawiciele uczelni i instytutów naukowo-badawczych, ale też osoby stosujące metody analizy danych na różnych etapach rozwiązywania problemów w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z badaniami naukowymi.

Wiedza i Życie 12/2016 (984) z dnia 01.12.2016; Sygnały; s. 16
Reklama