Obelisk Hatszepsut w Karnaku. Obelisk Hatszepsut w Karnaku. Shutterstock
Struktura

Biografia ze ścian zdarta

materiały prasowe
Wymłotkowanie imion i wizerunków miało sprawić, żeby świat zapomniał o królowej Hatszepsut na wieki. Zabieg ten się nie powiódł.

Gdyby nie pasja budowania królowej Hatszepsut, słuch by o niej zaginął. Egipscy kronikarze wspominali ją jedynie zdawkowo i ze wstydem, bo kto by się tam chwalił babą na tronie. Na szczęście budowała dużo, nakazując uwieczniać na ścianach swoje osiągnięcia, więc dokładna analiza dekoracji umożliwiła badaczom rekonstrukcję jej życia. Ostatnio ukazała się biografia Hatszepsut pióra niemieckiego historyka Petera Nadiga, z której wynika, że chociaż zdarzały się już wcześniej kobiety na tronie, to ona pierwsza weszła w rolę króla na całego poprzez przyjęcie królewskiej tytulatury, przedstawianie siebie jako mężczyzny, a i poczynanie sobie jak on – prowadzenie wojen, budowanie świątyń, podejmowanie wyzwań politycznych.

Wiedza i Życie 12/2016 (984) z dnia 01.12.2016; Historia; s. 68
Reklama