Gdy ukrycie obiektu jest niemożliwe, można próbować utrudnić jego trafienie kamuflażem deformującym. Gdy ukrycie obiektu jest niemożliwe, można próbować utrudnić jego trafienie kamuflażem deformującym. Wikipedia
Struktura

Niewidzialny czołg

Stara wojskowa zasada głosi, że cel wykryty to cel zniszczony. Wychodząc z tego założenia, wojsko rozwija systemy maskowania swych pojazdów, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko ich dostrzeżenia przez nieprzyjaciela.

Pojawienie się współczesnej sztuki kamuflażu wojskowego przypada na okres I wojny światowej, aczkolwiek pierwsze jego próby podejmowano już wcześniej – np. Brytyjczycy wprowadzili mundury khaki dla swych żołnierzy w Indiach w XIX w. Podczas I wojny z obawy przed lotnictwem nieprzyjaciela maskowano samochody oraz stanowiska artylerii polowej. Okręty wojenne również pokrywano kamuflażem, ale nie w celu ich ukrycia – w tym przypadku głównym zamierzeniem było utrudnienie nieprzyjacielowi dokładnego ustalenia kierunku, w którym porusza się okręt, i jego prędkości (tzw.

Wiedza i Życie 5/2016 (977) z dnia 01.05.2016; Wojskowość; s. 34
Reklama