Punkty Kartezjusza. Przykład. Punkty Kartezjusza. Przykład. Marek Penszko
Struktura

Puzeland

Punkty Kartezjusza.Marek Penszko Punkty Kartezjusza.

Punkty Kartezjusza

W pierwszej ćwiartce układu współrzędnych kartezjańskich znajduje się szary kwadrat, obejmujący n2 punktów (białe kółeczka) o współrzędnych 1≤X,Y≤n. Zadanie polega na zaczernieniu niektórych punktów. Liczby nad kwadratem i z jego prawej strony są kluczem do rozwiązania.

Każda liczba nad kolumną kropek o tej samej współrzędnej X (niebieskiej) oznacza sumę współrzędnych Y (czerwonych) kropek, które należy zaczernić w tej kolumnie.

Każda liczba obok wiersza, czyli poziomego rzędu kropek o tej samej współrzędnej Y, oznacza sumę współrzędnych X kropek do zaczernienia w tym wierszu.

Wiedza i Życie 7/2021 (1039) z dnia 01.07.2021; Trening umysłu; s. 79
Reklama