Ilustracja Jay Bendt
Struktura

Nauka: Nie jest prawdą absolutną, ale zawiera jej użyteczne elementy

Nawet pobieżna znajomość historii nauki dostarcza wielu przykładów kwestii, które uczeni uważali za rozwiązane, by za chwilę odkryć, że trzeba je ponownie rozważyć.

Kryzys COVID spowodował, że wielu naukowców chwyciło za broń (lub przynajmniej za klawiaturę), aby bronić swojej pozycji. Niezaprzeczalnie nauka potrzebuje w dzisiejszych czasach obrońców, lecz w tym zapale do walki z tezami antyszczepionkowców i innymi formami zaprzeczania naukowym ustaleniom, niektórzy z badaczy głoszą rzeczy, które po prostu są nieprawdziwe – a nie da się w ten sposób budować zaufania.

Jednym z przykładów jest twierdzenie, że nauka ma zawsze rację – kropka – i że kiedy odkryjemy jakąś prawdę o świecie, to sprawa jest ostatecznie rozwiązana.

Świat Nauki 8.2021 (300360) z dnia 01.08.2021; Obserwacje; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Nauka to nie prawda absolutna, ale zawiera jej użyteczne elementy"
Reklama