Ilustracja Jay Bendt
Struktura

Błędy uczonych: Zła nauka ma dar przyciągania

Niemożliwe do powtórzenia wyniki badawcze są cytowane zdumiewająco często. Są cytowane częściej od tych replikowalnych.

W jednej z ostatnio opublikowanych prac postawiono niepokojącą tezę dotyczącą stanu nauki – niereplikowalne badania są cytowane częściej od replikowalnych. Innymi słowy – zgodnie z raportem opublikowanym w „Science Advances” – zła nauka wydaje się przyciągać więcej uwagi niż dobra.

Artykuł ten nawiązuje do doniesień o „kryzysie replikacji” w psychologii, w0 której to dziedzinie duża liczba prac naukowych zawiera wyniki, których inni badacze nie są w stanie odtworzyć – a także do twierdzeń, że problem ten nie ogranicza się do psychologii.

Świat Nauki 9.2021 (300361) z dnia 01.09.2021; Obserwacje; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Zła nauka ma dar przyciągania"
Reklama