Odważniki do wag szalkowych z epoki brązu znalezione w domu, którego pozostałości odkopano w pobliżu Malatyi (południowa Turcja). Odważniki do wag szalkowych z epoki brązu znalezione w domu, którego pozostałości odkopano w pobliżu Malatyi (południowa Turcja). Missione Archeologica Italiana nell’Anatolia Orientale
Struktura

System wag: czy był wspólny przed wiekami

Ponad 3 tys. lat temu kupcy na Bliskim Wchodzie i w Europie używali tego samego systemu wag.

Najstarsze znane odważniki pochodzą sprzed ok. 5 tys. lat z Egiptu i Mezopotamii. Naukowcy zakładali, że powszechne systemy wag zostały wprowadzone przez władców, aby pobierać podatki i daniny. Nieco inny obraz wyłania się z badań, które przeprowadzili Lorenz Rahmstorf i Nicola Ialongo z Universität Göttingen w Niemczech. Przez ponad 10 lat odwiedzali oni muzea archeologiczne w całej Europie i na Bliskim Wschodzie, by obejrzeć i zważyć odważniki z epoki brązu. Ostatecznie zebrali dane o kilku tysiącach artefaktów.

Wiedza i Życie 9/2021 (1041) z dnia 25.08.2021; Sygnały; s. 7
Reklama