Złote Wrota. Złote Wrota. Marek Penszko
Struktura

Puzeland

Mnożenie z pierścienia.Marek Penszko Mnożenie z pierścienia.

Złote Wrota

Należy oznaczyć trasę przejścia przez labirynt, w którym znajduje się 11 złotych wrót. Nie jest to proste, ponieważ trasa nie może przechodzić przez więcej niż dwoje wrót. Inaczej mówiąc, po minięciu drugich wrót wszystkie pozostałe zmieniają się w ścianę labiryntu.

…i basta

Chłop potęgą jest i basta – oświadczył Gospodarz w „Weselu” Wyspiańskiego. A zatem:

Chłop to potęga

Litery w tym stwierdzeniu należy zastąpić cyframi tak, aby liczby, które pojawią się zamiast słów Chłop i potęga, były (nomen omen) potęgami, przy czym powinny być spełnione następujące dwie równości:

Chłop = PST Potęga = Hłho

Dziesięciu różnym literom (A, C, Ę, G, H, Ł, O, P, S, T) powinno odpowiadać dziesięć różnych cyfr.

Wiedza i Życie 9/2021 (1041) z dnia 25.08.2021; Trening umysłu; s. 79
Reklama