Shutterstock
Struktura

Puzeland

Obrazek logiczny.Marek Penszko Obrazek logiczny.

Obrazek logiczny

Celem jest zaczernienie niektórych kratek diagramu. Efektem będzie sylwetowy obrazek, przypominający kształtem jakiś konkretny obiekt.

Kluczem do zaczernienia właściwych kratek są cyfry. Każda umieszczona z lewej strony i u góry diagramu wskazuje, z ilu kratek składa się najdłuższy ciągły szereg zaczernionych kratek w danym wierszu lub kolumnie; natomiast każda cyfra z prawej strony i u dołu określa liczbę kratek tworzących najdłuższy biały, czyli niezaczerniony, szereg kratek (w tym samym rzędzie może być więcej niż jeden najdłuższy szereg).

Wiedza i Życie 10/2021 (1042) z dnia 01.10.2021; Trening umysłu; s. 79
Reklama