Eric Petersen
Struktura

Teoria kategorii wyższym poziomem matematyki

Łamigłówka z metraMatteo Farinella Łamigłówka z metra
Matematyka jest nauką o analogiach, studiowaniem wzorców. Teoria kategorii jest studiowaniem wzorców myślenia matematycznego: matematyką matematyki.

Gdy byłam na trzecim roku studiów i pewnego rześkiego jesiennego dnia przechodziłam obok wejścia do metra, mój wzrok przyciągnęły nabazgrane na ścianie łamigłówki. W jednej z nich, przy której stał jakiś mężczyzna, chodziło o skonstruowanie z użyciem wyobrażonego liniału i cyrkla sześcianu o objętości dwa razy większej niż inny, dany sześcian.

Zatrzymałam się. Znałam ten problem. W rzeczywistości ma on ponad dwa tysiące lat – Plutarch przypisuje go Platonowi. Liniału można użyć do przedłużenia odcinka w dowolnym kierunku, a cyrkla do zakreślenia okręgu o dowolnym promieniu od wybranego środka.

Świat Nauki 12.2021 (300364) z dnia 01.12.2021; Matematyka; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Zbawienne abstrakcje teorii kategorii"
Reklama