Ilustracja Thomas Fuchs
Struktura

Ciecz przeciska się chaotycznie

Nowe metody wizualizacji pozwalają dowiedzieć się, jak skutecznie oczyszczać glebę.

Najczęściej wzrost ciśnienia powoduje większą prędkości przepływu, co możemy zaobserwować, ściskając plastikowy pojemnik z ketchupem. Zdarza się jednak, że płyny, przeciskając się przez materiały porowate, jak gleba lub skały osadowe, zwalniają, kiedy ciśnienie wzrasta. Wyjaśnienie przyczyny tego zjawiska jest ważne z perspektywy wielu zastosowań przemysłowych, na przykład oczyszczania gleby i wydobycia ropy naftowej, kiedy pompowanie do gruntu jednej cieczy powoduje usuwanie z niego innej.

Świat Nauki 4.2022 (300368) z dnia 01.04.2022; Skaner; s. 12
Oryginalny tytuł tekstu: "Niezwykły przepływ"
Reklama