Ilustracja Thomas Fuchs
Struktura

Plecaki i ewolucja

Zamożne rodziny inwestują więcej w chłopców, wynika z analizy sprzedaży plecaków

Biologowie ewolucyjni twierdzą, że rodzice faworyzują w szczególnych sytuacjach dzieci określonej płci. Nowe badania wykorzystujące dane na temat sprzedaży plecaków o różnych kolorach wskazują, że stan zamożności rodziców może wpływać na większe preferencje w inwestowaniu w chłopców lub dziewczynki.

W roku 1973 biolog Robert Trivers i informatyk Dan Willard opublikowali artykuł, w którym dowodzili, że rodzice inwestują więcej zasobów – takich jak pożywienie i opieka – w chłopców w okresach prosperity i w dziewczynki, gdy nadchodzą trudniejsze czasy.

Świat Nauki 9.2018 (300325) z dnia 01.09.2018; Skaner; s. 11