OneHD
Struktura

Dwa nowe międzynarodowe centra naukowe

OneHD
Badania nad złożonymi mechanizmami plastyczności ludzkiego mózgu oraz promieniowaniem elektromagnetycznym będą prowadzone w dwóch nowych centrach naukowych, które powstaną dzięki środkom przyznanym w rozstrzygniętym właśnie konkursie w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Obydwa ośrodki powstaną w Warszawie – jeden w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, a drugi w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN. Będą nimi kierować wybitni polscy badacze o uznanym na świecie dorobku naukowym. Finansowanie na realizację obu projektów Fundacja przyznała w kolejnym ogólnopolskim konkursie w programie MAB po przeprowadzeniu wieloetapowej procedury konkursowej, w której wzięli udział zagraniczni recenzenci i eksperci.

Braincity, czyli badania nad ludzkim mózgiem

BRAINCITY – Centrum Doskonałości w zakresie neuroplastyczności i chorób mózgu to nazwa nowego ośrodka, który powstanie we współpracy z warszawskim Instytutem Nenckiego PAN.

Świat Nauki 9.2018 (300325) z dnia 01.09.2018; Warto wiedzieć; s. 78
Reklama