Koncepcja walk powietrznych rozwinęła się podczas I wojny światowej. Na ilustracji dwa walczące ze sobą samoloty. Koncepcja walk powietrznych rozwinęła się podczas I wojny światowej. Na ilustracji dwa walczące ze sobą samoloty. Scientific American, T. CXIX, Nr 10; 7 września 1918
Struktura

Z archiwum Scientific American

1968 1968
Wrzesień

1968

Zaawansowane lasery

„Istnieją obecnie setki maserów i laserów o częstotliwościach obejmujących znaczną część widma elektromagnetycznego, od fal radiowych po daleki ultrafiolet. W rzeczy samej wygląda na to, że niebawem rozciągniemy umiejętność otrzymywania wymuszonej emisji na obszar promieniowania rentgenowskiego. Tymczasem już sam rozwój laserów na światło widzialne jest niezmiernie fascynujący. W miarę osiągania coraz to wyższych mocy wiązka laserowa, oddziałując z materią, wywołuje wiele nadzwyczajnych zjawisk o charakterze nieliniowym.

Świat Nauki 9.2018 (300325) z dnia 01.09.2018; Z archiwum Scientific American; s. 80
Reklama