Struktura

Jak w prosty sposób sparaliżować światowy handel

Olbrzymie znaczenie w czasach globalizacji i morskiego gigantyzmu mają wąskie gardła. Widać to, gdy w jednym z nich coś utknie. Tak stało się rankiem 23 marca 2021 r. w Kanale Sueskim, w którego brzeg zarył dziobem kontenerowiec „Ever Given” – 400-metrowy olbrzym płynący z Malezji do Holandii.

Statek z ukraińskim zbożem zmierzający do jednego z krajów Azji lub Afryki zwykle nie budziłby większego zainteresowania. Inaczej było jednak w przypadku pływającego pod banderą Sierra Leone masowca „Razoni”, który 1 sierpnia 2022 r. wyruszył z ładunkiem 26 tys. t kukurydzy z Odessy. Jednostka mogła opuścić Morze Czarne, nad którym leży Odessa, i wpłynąć na Morze Śródziemne tylko w jeden sposób – pokonując dwie tureckie cieśniny, które łączą oba akweny: Bosfor i Dardanele. Niestety w Bosforze „Razoni” utknął na ponad dobę.

Wiedza i Życie 10/2022 (1054) z dnia 01.10.2022; Geografia transportu; s. 16
Oryginalny tytuł tekstu: "Osiem wąskich gardeł"
Reklama