Shutterstock
Struktura

Pozaziemskie życie

„Kanały” na Marsie – ilustracja z 1924 r.Forum „Kanały” na Marsie – ilustracja z 1924 r.
Choć nie znaleźliśmy (jeszcze) dowodów na jego istnienie, na całym świecie trwają intensywne poszukiwania, rozwijają się też instytuty i wydziały astrobiologii.

Każdy z nas pewnie zastanawiał się nad tym, czy gdzieś tam we wszechświecie istnieje życie. Starożytni Grecy uważali, że Ziemia nie jest jedynym miejscem, w którym można je znaleźć. W tamtym czasie pozostawało to tylko w sferze czysto filozoficznych rozważań, ponieważ brakowało realnych metod badawczych pozwalających na rozstrzygnięcie tego problemu. I jak to często bywa – jeśli jakiś byt nie istnieje, to można go wymyślić. Na przełomie XIX i XX w. sensacją stało się odkrycie „kanałów” na Marsie, które miały dowodzić istnienia tam inteligentnego życia.

Wiedza i Życie 10/2022 (1054) z dnia 01.10.2022; Astrobiologia; s. 44
Reklama