Getty Images
Struktura

Chroniąc uprawy zniechęca się pszczoły murarki do zalotów

Powszechnie stosowanego w gospodarstwach fungicydu do tej pory nie badano, bo wydawał się mało szkodliwy dla owadów. Teraz okazało się, że może zmniejszać ich populacje.

Środki chemiczne używane do ochrony upraw mogą mieć – podobnie jak niewłaściwe perfumy – nieoczekiwany skutek uboczny, polegający na zmniejszeniu atrakcyjności partnera. Dotyczy to również niektórych pszczół, co potencjalnie zagraża populacji tych kluczowych zapylaczy.

Fenbukonazol, szeroko stosowany pestycyd przeznaczony do zwalczania grzybów (taksonomicznie skrajnie odmiennych od owadów), uznano za stosunkowo bezpieczny dla pszczół, ponieważ nie zabija ich przy bezpośrednim kontakcie.

Świat Nauki 10.2022 (300374) z dnia 01.10.2022; Skaner; s. 20
Oryginalny tytuł tekstu: "Zabójca libido"
Reklama