Ilustracje Chase Stone
Struktura

Tkaniny opowiadają o znaczeniu kobiet w świecie Wikingów

Zgodny z ruchem wskazówek zegara (tzw. Z), lub przeciwny do nich (S). Zgodny z ruchem wskazówek zegara (tzw. Z), lub przeciwny do nich (S).
Dawni archeolodzy byli zwykle mężczyznami, zainteresowanymi raczej męskimi niż kobiecymi zachowaniami. W rezultacie nasza wiedza o przeszłości jest skrajnie niepełna. W ostatnich latach próbuje się wypełnić tę lukę, po części przyglądając się bliżej pomijanym zwykle szczątkom, uważanym przez długi czas za nieistotne.

Archeologia ma problem z reprezentatywnością. Przez większą część dziejów badacze skupiali się głównie na męskich aktywnościach – żeńskie były pomijane. Ta asymetria ma swoje przyczyny. Jedna jest taka, że artefakty, które najlepiej się zachowują, zbudowane są zwykle z materiałów nieorganicznych, takich jak kamień lub metal, a te wiążą się często z działalnością przypisywaną mężczyznom, na przykład polowaniami. Inna przyczyna wynika stąd, że dawni archeolodzy byli zwykle mężczyznami, zainteresowanymi raczej męskimi niż kobiecymi zachowaniami. W rezultacie nasza wiedza o przeszłości jest skrajnie niepełna.

W ostatnich latach archeolodzy próbują wypełnić tę lukę, po części przyglądając się bliżej pomijanym zwykle szczątkom, uważanym przez długi czas za nieistotne, takim jak tkaniny.

Świat Nauki 11.2022 (300375) z dnia 01.11.2022; Archeologia; s. 24
Oryginalny tytuł tekstu: "Kobiety w świecie wikingów"
Reklama