Klasztor św. Katarzyny znajduje się na południu półwyspu Synaj. Założono go w VI w., a w 2002 r. trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Klasztor św. Katarzyny znajduje się na południu półwyspu Synaj. Założono go w VI w., a w 2002 r. trafił na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Shutterstock
Struktura

Palimpsest z pierwszą mapą nieba

Fragment najstarszego katalogu gwiazd odkryto w klasztorze na półwyspie Synaj.

Za twórcę tego katalogu uważa się Hipparcha z Nikei, greckiego uczonego z II w. p.n.e., uznawanego za największego astronoma czasów antycznych. Hipparch uczynił z astronomii nowoczesną naukę opartą na niezwykle precyzyjnych pomiarach i działaniach matematycznych. Mieszkał na Rodos i tam prowadził swoje obserwacje. Ma na koncie wiele dokonań, m.in. określił kąt nachylenia osi ziemskiej względem płaszczyzny ekliptyki, odkrył ruch precesyjny tej osi, a także ustalił odległość Ziemi od Księżyca. Twierdzono również, że wykonał pierwszy atlas nieba – katalog gwiazd z dokładnie zmierzonymi pozycjami.

Wiedza i Życie 12/2022 (1056) z dnia 01.12.2022; Sygnały; s. 7
Reklama