Norniki preriowe wyróżniają się spośród gryzoni tym, że wybierają jednego partnera, z którym dzielą gniazdo i wychowują młode. Ich monogamiczne związki mogą trwać całe życie. Norniki preriowe wyróżniają się spośród gryzoni tym, że wybierają jednego partnera, z którym dzielą gniazdo i wychowują młode. Ich monogamiczne związki mogą trwać całe życie. Zdjęcie Aubrey M. Kelly
Struktura

Neurobiologia miłości

Grafika Mesa Schumacher
Nornik preriowy dostarcza zaskakujących informacji na temat tworzenia więzi społecznych

Nornik preriowy to mały gryzoń zamieszkujący środkowo-zachodnie obszary Stanów Zjednoczonych, znany z tworzenia stałych związków – zjawiska rzadko obserwowanego wśród ssaków. Między żyjącymi w parach zwierzętami wytwarzają się więzi, osobniki mieszkają we wspólnym gnieździe i razem wychowują młode. W warunkach laboratoryjnych nornik tworzący monogamiczny związek podejmuje starania, aby zyskać dostęp do partnera. Norniki preriowe wykazują nawet swego rodzaju empatię wobec swoich partnerów, stresują się, kiedy „współmałżonek” jest podenerwowany, i pocieszają się wzajemnie dotykiem.

Świat Nauki 3.2023 (300379) z dnia 01.03.2023; Etologia; s. 64
Reklama