Dr Marek Barlak przy komorze próżniowej implantatora jonów w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Dr Marek Barlak przy komorze próżniowej implantatora jonów w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. NCBJ
Struktura

Jak zabezpieczyć drewno

Zdjęcia mikroskopowe próbek celulozy, powiększenia około 2000 razy, kolory sztuczne. Górny rząd: próbka wyjściowa oraz próbka implantowana cynkiem poddana działaniu grzybów (widoczne liczne czarne pęknięcia świadczące o rozkładzie celulozy). Dolny rząd: obie próbki poddane działaniu grzybów – z lewej po implantacji miedzią (pęknięcia pojedyncze; w prawej części kadru widoczne nitki grzybów) oraz z prawej po implantacji srebrem (brak pęknięć).NCBJ/SGGW Zdjęcia mikroskopowe próbek celulozy, powiększenia około 2000 razy, kolory sztuczne. Górny rząd: próbka wyjściowa oraz próbka implantowana cynkiem poddana działaniu grzybów (widoczne liczne czarne pęknięcia świadczące o rozkładzie celulozy). Dolny rząd: obie próbki poddane działaniu grzybów – z lewej po implantacji miedzią (pęknięcia pojedyncze; w prawej części kadru widoczne nitki grzybów) oraz z prawej po implantacji srebrem (brak pęknięć).
Jony szansą dla zabytków zawierających celulozę

Drewno jest cennym materiałem powszechnie wykorzystywanym przez człowieka. Niestety celuloza, jego główny składnik, jest higroskopijna, co sprzyja rozwojowi rozkładających ją grzybów. To poważny problem szczególnie w przypadku cennych książek, mebli i rzeźb. Przed zawilgoceniem i gniciem może je uchronić technika implantowania celulozy jonami metali i gazów szlachetnych – badania nad taką metodą przeprowadzili naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Świat Nauki 5.2023 (300381) z dnia 01.05.2023; Warto wiedzieć; s. 79
Reklama