Ilustracja Irene Rinaldi
Struktura

Jak matematyka może pomóc przewidzieć kolejną pandemię i jej zapobiec

Matematyk Abba Gumel prognozuje przyszłe epidemie

Przewidywaniem i analizą epidemii zajmuje się nie tylko epidemiologia. Przydaje się również matematyka. Od wieków matematycy szukali odpowiedzi na pytania dotyczące epidemii i pandemii oraz tego, jak na nie reagować. XVIII-wiecznemu szwajcarskiemu matematykowi Danielowi Bernoulliemu przypisuje się opracowanie pierwszego matematycznego modelu epidemiologicznego związanego z wpływem szczepienia ospy na oczekiwaną długość życia. Matematycy do dziś kontynuują podobne opracowania, także w związku z pandemią COVID.

Świat Nauki 9.2023 (300385) z dnia 01.09.2023; Q&A; s. 22
Reklama