Źródło: Heritage Conservation Outside The City of Pikiwiki Israel/Creative Commons Attribution 2.5 Unadapted Źródło: Heritage Conservation Outside The City of Pikiwiki Israel/Creative Commons Attribution 2.5 Unadapted Heritage Conservation Outside The City of Pikiwiki Israe / ŻIH
Struktura

Gezer: historia starożytnego miasta odkrywana na nowo

Daty radiowęglowe weryfikują wydarzenia sprzed wieków. Nie wszystkie przekazy tekstowe i stare interpretacje badaczy się potwierdzają.

Miasto Gezer jest dobrze znane z tekstów egipskich, biblijnych i asyryjskich. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z czasów faraona Totmesa III w świątyni w Karnaku. Jest to przedstawienie jeńców wziętych w niewolę podczas kampanii syryjskiej w 1468 roku p.n.e. O tym, że miasto to było uwikłane w wieloletni konflikt syryjsko-egipski świadczą listy z Amarny, pisane przez kolejnych namiestników miasta do króla egipskiego z prośbami o wsparcie.

Reklama