Ilustracja Thomas Fuchs
Struktura

Ten zegar będzie się spóźniał. O sekundę na 31 mld lat

Nawet zegary atomowe nie są doskonałe. Fizycy pracują już jednak nad możliwym rozwiązaniem tego problemu.

Od nawigacji satelitarnej po GPS świat opiera się na ultraprecyzyjnym pomiarze czasu, zwykle z użyciem zegarów atomowych. Urządzenia te wykorzystują źródła energii, takie jak lasery pracujące na określonych częstotliwościach, do wzbudzania elektronów krążących wokół jąder atomowych. Elektrony przeskakują na wyższy poziom energetyczny, po czym powracają na poziom podstawowy w krótkich regularnych odstępach czasu – na tym właśnie polega „tykanie” zegara atomowego.

Świat Nauki 1.2024 (300389) z dnia 01.01.2024; Skaner; s. 14
Oryginalny tytuł tekstu: "Jądrowa dokładność"
Reklama