Ilustracja Deena So’oteh
Struktura

Najsilniejsze oddziaływanie natury

Magnesy nadają kierunek cząstkom rozpędzanym w akceleratorze Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) w Thomas Jefferson National Accelerator Facility.Dzięki uprzejmości Jefferson Lab Magnesy nadają kierunek cząstkom rozpędzanym w akceleratorze Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) w Thomas Jefferson National Accelerator Facility.
Nowe odkrycia odczarowują dziwaczne oddziaływanie spajające jądra atomowe

Najsilniejsze oddziaływanie we Wszechświecie nazywane jest, jakże trafnie, oddziaływaniem silnym. Nie jesteśmy świadkami jego przerażającej mocy, ponieważ działa ono tylko w odległościach subatomowych, wiążąc kwarki wewnątrz protonów i neutronów oraz łącząc te nukleony w jądra atomowe. Spośród czterech podstawowych oddziaływań w przyrodzie oddziaływanie silne jest zdecydowanie najpotężniejsze – jest ono 100 bilionów bilionów bilionów razy silniejsze niż oddziaływanie grawitacyjne.

Świat Nauki 6.2024 (300394) z dnia 01.06.2024; Fizyka; s. 38
Reklama