Technologia

Przez labirynt siłą mózgu

Dzięki nowatorskiemu zastosowaniu przezczaszkowej stymulacji magnetycznej można wyznaczyć trasę, nie mając informacji wizualnych.

Metoda TMS (transcranial magnetic stimulation) służy zazwyczaj do uzyskiwania informacji o aktywności mózgu, a lekarze stosują ją do oceny uszkodzeń po wylewach lub w postępującej chorobie neurodegeneracyjnej. Teraz zespół naukowców z University of Washington w Seattle postanowił wykorzystać ją nie do zbierania informacji, ale do wysyłania ich do mózgu.

Ochotnikom założono gogle do rzeczywistości rozszerzonej. Mieli oni za zadanie przeprowadzić postać przez dwuwymiarowy wirtualny labirynt.

Wiedza i Życie 4/2017 (988) z dnia 01.04.2017; Sygnały; s. 20
Reklama