Technologia

Lasery na polu walki

Firmy zbrojeniowe na całym świecie prowadzą zaawansowane prace nad bronią laserową, która w przyszłości będzie likwidowała całą gamę zagrożeń powietrznych, morskich i lądowych.

Chociaż wykorzystanie energii do niszczenia obiektów teoretycznie rozważano już w latach 30. ub.w. (tzw. promienie śmierci, nad którymi pracowali m.in. Brytyjczycy), to dopiero szybki rozwój nauki w ostatnich dekadach pozwolił urzeczywistnić część z pierwotnych planów. Lasery od dawna służą w siłach zbrojnych na całym świecie, chociażby do dokładnego naprowadzania rakiet na cel i poprawy widoczności (wskaźniki celu, oświetlacze) oraz określania odległości obiektu (dalmierze). W ubiegłym roku włoskie siły zbrojne rozpoczęły używanie śmigłowców NH90 z laserowym systemem antykolizyjnym, opracowanym przez koncern Selex ES.

Wiedza i Życie 11/2016 (983) z dnia 01.11.2016; Technika; s. 28