Technologia

Skała z dwutlenku węgla

Opracowano metodę szybkiej przemiany CO2 w skałę wapienną, co daje nadzieję na uporanie się z tym gazem cieplarnianym.

Dwutlenek węgla to gaz powstający w wielu procesach, przede wszystkim w trakcie spalania paliw kopalnych. Jego rosnący poziom zagraża ziemskiemu klimatowi. Naukowcy od dawna pracują nad metodami wychwytywania CO2 i przechowywania go lub przekształcania w związki nielotne. Niestety, większość z nich to procesy bardzo energochłonne, a więc drogie. Jedną z metod, do niedawna raczej pomijaną w badaniach, było przekształcanie dwutlenku węgla w węglany. Wynikało to z tego, że procesy tego typu zajmują zwykle tysiące lat.

Wiedza i Życie 9/2016 (981) z dnia 01.09.2016; Sygnały; s. 17
Reklama