Vanessa Branchi
Technologia

Niskoemisyjny cement

Materiał budowlany pomoże przezwyciężyć zmiany klimatyczne

Beton, najpowszechniej stosowany materiał produkowany przez człowieka, dominuje w zbudowanym przez nas świecie. Produkcja cementu, jednego z kluczowych jego składników, ma niebagatelny udział w całkowitej ilości wytwarzanego przez człowieka dwutlenku węgla – nawet 8% według londyńskiego think tanku Chatham House. Uważa się, że gdyby cały cement był produkowany tylko w jednym kraju, to kraj ten byłby trzecim na świecie pod względem wielkości emisji CO2 po Chinach i USA. Obecnie rocznie są produkowane 4 mld ton cementu, a zgodnie z raportem Chatham House z powodu postępującej urbanizacji liczba ta wzrośnie w ciągu najbliższych 30 lat do 5 mld.

Świat Nauki 1.2021 (300353) z dnia 01.01.2021; Top 10. Najważniejsze innowacje 2020 roku; s. 32
Reklama